Witamy na stronach
Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zgorzelec
Oficjalny serwis Miasta Zgorzelec: zgorzelec.eu

Klauzula informacyjna

Wpłaty na rachunek bankowy :
Gmina Miejska Zgorzelec
Domańskiego 7
59-900 Zgorzelec


1. Należności dotyczące opłaty skarbowej oraz podatków i opłat lokalnych należy wpłacać na poniższy numer rachunku bankowego:

(od 01 października 2015)  86 1240 3464 1111 0010 6448 8360

2. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na poniższy numer rachunku:

(od 01 września 2019)  04 1240 3464 1111 0010 9227 8784

3. Opłaty za udostępnienie danych osobowych należy dokonywać na numer rachunku bankowego:

(Od 01 października 2015) 31 1240 3464 1111 0010 6448 8865

4. Subwencje, dotacje, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, należności z urzędów skarbowych , z Ministerstwa Finansów, dochody z tytułu funduszu alimentacyjnego , spłata pożyczek mieszkaniowych od Wspólnot:

(Od 1 października 2015)    81 1240 3464 1111 0010 6448 8256

5. Wadia i zabezpieczenia:

(Od 1 października 2015)  75 1240 3464 1111 0010 6448 8461

6. Opłaty za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania w Zgorzelcu

93 1240 3464 1111 0010 9229 8522

 

 

Elektroniczna skrzynka podawcza Gminy Miejskiej Zgorzelec/ Urzędu Miasta Zgorzelec znajduje się na platformie ePuap

adres skrytki ESP : /umzgorzelec/SkrytkaESP

 

Dziennik Ustaw w formie elektronicznej: dziennikustaw.gov.pl/DU

Monitor Polski w formie elektronicznej: monitorpolski.gov.pl/MP

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego w formie elektronicznej edzienniki.duw.pl


Informacje dla osób niesłyszących