Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
03.04.2023 07:56 WES Raport z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Zgorzelcu na lata 2022-2025
12.12.2022 09:58 WES Program polityki zdrowotnej pn. „Program zwiększania dostępności do świadczeń pielęgniarki/ higienistki szkolnej w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Zgorzelec”
01.07.2022 11:20 WES Program polityki zdrowotnej pn. „Profilaktyczny program szczepień ochronnych przeciw grypie dla mieszkańców Zgorzelca powyżej 65 roku życia”
01.04.2022 10:44 WES Raport z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Zgorzelcu w roku 2021
01.04.2022 10:38 WES Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Zgorzelcu na lata 2022 - 2025
29.03.2022 09:14 WES Raport końcowy z realizacji programu polityki zdrowotnej pn. "Program zwiększania dostępności do świadczeń pielęgniarki/ higienistki szkolnej w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Zgorzelec w 2021 r."
29.03.2022 09:09 WES Raport końcowy z realizacji programu polityki zdrowotnej pn. "Profilaktyczny program szczepień ochronnych przeciw grypie dla mieszkańców Zgorzelca powyżej 65 roku życia" w 2021 r.
14.03.2022 11:14 WES "Diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych dla Miasta Zgorzelec"
02.11.2021 15:22 WES Roczny Program Współpracy Gminy Miejskiej Zgorzelec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022
02.11.2021 15:16 WES Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2022.
05.07.2021 15:11 WES Programu polityki zdrowotnej pn. „Profilaktyczny program szczepień ochronnych przeciw grypie dla mieszkańców Zgorzelca powyżej 65 roku życia”
04.05.2021 11:14 WES Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Miejskiej Zgorzelec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2020 r.
31.03.2021 13:59 WES Raport z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Zgorzelcu w roku 2020
29.03.2021 09:48 WES Raport końcowy z realizacji programu profilaktyki zdrowotnej pn. Program szczepień ochronnych przeciw grypie dla mieszkańców Zgorzelca powyżej 65 roku życia
23.03.2021 14:17 WES Raport końcowy z realizacji programu polityki zdrowotnej pn. Program zwiększania dostępności do świadczeń pielęgniarki/higienistki szkolnej w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Zgorzelec w 2002 r.
29.10.2020 09:32 WES Roczny program współpracy Gminy Miejskiej Zgorzelec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.
29.10.2020 08:57 WES Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021.
14.07.2020 11:10 WES Programu polityki zdrowotnej pn. „Profilaktyczny program szczepień ochronnych przeciw grypie dla mieszkańców Zgorzelca powyżej 65 roku życia”
13.05.2020 08:24 WES Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Miejskiej Zgorzelec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2019 r.
03.04.2020 08:21 WES Raport z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Zgorzelcu w roku 2019

1 2 3 następna