Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
07.06.2023 10:46 WGPA Obwieszczenie Burmistrza Miasta Zgorzelec o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego przy ul. Lubańskiej, ul. Ks. Jana Kozaka, ul. Migdałowej i ul. Fabrycznej w Dzielnicy Północ w Zgorzelcu
07.06.2023 10:41 WGPA Obwieszczenie Burmistrza Miasta Zgorzelec o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Zgorzelec Wschód
07.06.2023 10:35 WGPA Obwieszczenie Burmistrza Miasta Zgorzelec o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Zgorzelec (w rejonie ul. Henrykowskiej i ul. Bolesławieckiej)
06.06.2023 07:55 WGN Informacja o wywieszeniu ogłoszenia o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Górniczej w Zgorzelcu.
05.06.2023 08:22 WOP Ogłoszenie o sesji Rady Miasta Zgorzelec w dniu 06 czerwca 2023 r
29.05.2023 10:19 WGN Komunikat ws. wywieszenia wykazów lokali mieszkalnych położonych przy ul. Sienkiewicza 3/11 i Reymonta 27/8 przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu, wykaz nieruchomości niezabudowanej przy ul. Łużyckiej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego oraz Zarządzenie w sprawie zmiany do Zarządzenia nr 906/75/23 z dnia 17.05.2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przy ul. Rzeczki Górne przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego
29.05.2023 08:42 WOP Ogłoszenie o wspólnej sesji Rady Miasta Zgorzelec i Rady Miasta Görlitz w dniu 30 maja 2023 r.
24.05.2023 14:08 WI Ogłoszenie o zmianie informacji o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
23.05.2023 15:51 WOP Ogłoszenie o sesji Rady Miasta Zgorzelec w dniu 25 maja 2023 r.
19.05.2023 12:00 WGN Komunikat Burmistrza Miasta Zgorzelec w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Rzeczki Górne w Zgorzelcu przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego
19.05.2023 08:51 WGN Informacja o wywieszeniu ogłoszenia o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych przy ul. Andersa w Zgorzelcu.
17.05.2023 15:06 WI.6131.57.2023 Obwieszczenie o wydaniu decyzji w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew rosnących na terenie działki nr 16/2 (Obr. IX, AM-1) przy ul. Łużyckiej 28 abc w Zgorzelcu.
15.05.2023 14:30 WZK Informacja o końcowej sprzedaży węgla
12.05.2023 08:30 WGN Informacja o wywieszeniu ogłoszenia o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Zgorzelcu przy ul. Staszica 11 w Zgorzelcu.
10.05.2023 12:25 WGPA Obwieszczenie Burmistrza Miasta Zgorzelec o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego przy ul. Henrykowskiej i ul. Bolesławieckiej w Dzielnicy Północ w Zgorzelcu
10.05.2023 08:02 WI.6131.57.2023 Zawiadomienie o zakończeniu zbierania materiału dowodowego w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew rosnących na terenie dz. nr 16/2 (Obr. IX, AM-1) przy ul. Łużyckiej 28 abc w Zgorzelcu
02.05.2023 09:09 WI.6131.49.2023 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Zgorzelec o wydaniu decyzji w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew rosnących na terenie działki nr 14 (Obr. VI, AM-2) przy ul. Chrobrego 1-3-5 w Zgorzelcu
27.04.2023 13:32 WI.6131.57.2023 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na terenie działki nr 16/2 (obr. IX, AM-1) przy ul. Łużyckiej 28 abc w Zgorzelcu.
27.04.2023 13:07 WGN Komunikat w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Tulipanowej w Zgorzelcu przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
27.04.2023 13:01 WES Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli w 2023 r.

1 2 3 4 5 6 następna